аттан


аттан
alârm

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

 • Аттан — – традиционный пуштуно афганский танец и национальный танец Афганистана. Возник во времена античности в пуштунских племенах Б …   Википедия

 • аттан түссе де үзеңгіден түскісі келмеу — (ҚХР) жеңілісіне мойынсал болмау. Мына көмейіне қарағанда а т т а н т ү с с е д е, ү з е ң г і д е н т ү с к і с і к е л м е й тұрған секілді (Ғ. Қан., Бұрқ., 165) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • еждағаттан — ет. сөйл. Іждағаттан. Ұлбосын Шерубайдан бір өшін алғандай е ж д а ғ а т т а н а күлімсіреді (І. Есенберлин, Ғашықтар, 31) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • ждаһаттан — қ. ыждағаттан. ≈ Ол ж д а һ а т т а н ы п сөйледі …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • рақаттан жаны кенелу — (ҚХР) рақаттану, рақатқа бату. Әй, дүние ай! Біз жапа тартып жасаймыз, мына Әли секілді дайын таптар р а қ а т т а н ж а н ы к е н е л і п жатады (З. Сабыр, Ізд., 216) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • алақаттан — ет. Ала құла түрге ену. Сортаң дала жаздағы көк жасыл өңінен айырылып, әр жер әр жер а л а қ а т т а н ы п шаңы шығып, тақырланып қалыпты (О. Сәрсенбаев, Бақыт құсы, 94). Сол бұтақтардың арасынан а л а қ а т т а н ы п көгілдір аспан сынықтары… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • бұқаттан — ет. Бураның келесін іздеп, қатты дыбыс шығаруы. Ит үре берсін, қозы маңырасын, айғыр кісінесін, бұқа өміресін, бура б ұ қ а т т а н с ы н, бота боздасын (М. Қалдыбай, Елім деген., 53) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • ноқаттан — … Трактор орнынан қозғала бергенде қыстақтың қалың қырау басқан терезесі алдымен н о қ а т т а н ы п, сосын бірте бірте кеңейіп дөп дөңгелек болып тазарды (О.Бөкеев, Ән салады., 75) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • сырқаттанғыш — сын. Ауыра беретін, науқасшыл. Күн сәл салқындаса Айжанның құты қашып, уайымға түсетін болды. Өйткені баласы с ы р қ а т т а н ғ ы ш (Т.Қосуақ, Мәрмәр., 53) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • шоқаттан — ет. Шоқат пайда болу. Осы сәтте бозаң дала енді ш о қ а т т а н ы п, бөртек төбешіктеге ұласа бастаған (О.Бөкеев, Өз отыңды., 104) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • іждағаттан — іждағатта етістігінен жасалған ырықсыз етіс …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі